Naslouchá-li člověk svědomí, může slyšet mluvit Boha. - Věnuješ pravidelně čas zpytování svědomí? A to nejen před zpovědí.


Člověk musí být usebraný, aby slyšel hlas svého svědomí. - Rozmlouváš a nasloucháš Bohu v klidu nebo ve spěchu?


Výchova svědomí je celoživotní úkol - Snažíš se kultivovat své svědomí nebo se o něj nestaráš?


Moudrost - schopnost rozeznat, co je naše pravé dobro. - Snažíš se být rozumný? Pros Boha o víc, o moudrost.


Spravedlnost - pevná vůle dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří. - Nedíváš se jen na sebe a své potřeby?


Spravedlnost vůči Bohu se nazývá zbožnost. - Bůh si zaslouží tvoji zbožnost a tobě prospívá.


Statečnost - při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. - Nenecháváš se často odradit překážkami od cesty dobra?


Mírnost - schopnost vyrovnaně užívat svořená dobra. - Neusiluješ přehnaně jen o dobra stvořená ale především o dobra věčná?


Hřích se vzpírá Boží lásce k nám a oddaluje od ní naše srdce. - Vnímáš hřích jako vzdalování se od Boha a vadí ti to?