Bůh chtěl, abychom po něm ctili své rodiče, kterým vděčíme za svůj život a kteří nám předali poznání Boha. - Připomínáš si pravidelně, za co všechno rodičům vděčíš?


Křesťanská rodina je společenství víry, naděje a lásky. - Usiluješ ve své rodině o všechny tři tyto ctnosti?


Rodiče jsou jako první odpovědni za výchovu svých dětí k víře, k modlitbě a ke všem ctnostem. - Vedeš slovem i životem své děti skutečně k víře, modlitbě a ctnostem?


Každý lidský život, od chvíle početí až do smrti, je posvátný, protože patří Bohu. - Vnímáš svůj život jako posvátný?


Pohoršení je postoj nebo chování, které navádí druhé k páchání zla. - Zamysli se, čím možná navádíš druhé ke zlému.


Nejen život ale i zdraví je cenný dar od Boha. Máme o něj rozumně pečovat. - Zanedbávám své zdraví? Přeháním péči o své zdraví?


Čistá osoba uchovává všechny síly života a lásky, které jsou v ní, nedotčené. - Vystavuji svoji čistotu duše i těla nebezpečím a pokušením?


Čistota vyžaduje, aby se člověk naučil ovládat; to je škola lidské svobody. - Učíš se znovu a znovu ovládat a nebo jsi to již vzdal?


Sedmé přikázání zakazuje brát nebo si neprávem ponechávat majetek bližního. - Je i pro tebe majetek bližního nedotknutelný?


Sedmé přikázání zakazuje jakýmkoliv způsobem působit škody na majetku. - Používáš věci cizí i své s pečlivostí nebo nezodpovědně?


Osmé přikázání zakazuje překrucovat pravdu ve vztazích k druhým. - Jsi upřímný a pravdivý ke svým bližním?


Být pravdivý znamená pravdivě mluvit a pravdivě jednat. - Shodují se tvá slova s tvými skutky?


Křesťan se nesmí stydět veřejně vyznávat našeho Pána. - Hlásíš se otevřeně ke své víře a dokážeš hájit Boha před světem?


Nactiutrhání - bez závažného důvodu mluvíme o chybách druhého. - Jaké důvody máš ty, když mluvíš o chybáš bližního?


Pomluva - nepravdivým tvrzením škodíme dobré pověsti bližního. - Vědomě šíříš nepravdy o bližním?


Stud ochraňuje intimní prostor člověka, především jeho schopnost milovat. - Chráníš si svůj intimní prostor nebo jsi příliš otevřený pro pokušení?


Závist je pocit smutku a hněvu při pohledu na majetek druhého člověka. - Závidíš druhým nebo jsi vděčný za dary, které ti Pán dává?