† Kázání papeže

Kázání papeže: 09.04.2018

V dnešním evangeliu se opakuje několikrát sloveso vidět: „Když učedníci viděli Pána, zaradovali se“ (Jan 20,20); potom řekli Tomášovi: „Viděli jsme Pána“ (v.25). Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 01.04.2018

Tuto bohoslužbu jsme zahájili venku, ponořeni do temné a chladné noci. Vnímáme tíži mlčení tváří v tvář smrti Páně; mlčení, ve kterém se každý z nás může poznat a které proniká puklinami učedníkova srdce, když beze slov stojí před křížem. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 22.03.2018

Přijetí svátosti smíření není návštěva v čistírně za účelem zbavení se špíny, nýbrž láskyplné objetí s Pánem – kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 20.03.2018

Vatikán. Hleďme na Ukřižovaného, když prožíváme obtíže, jsme v srdci zdrceni a zmořeni životní poutí – vybízel papež v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 15.03.2018

Vatikán. „Odvaha a trpělivost jsou typické vlastnosti přímluvné modlitby“ – zdůraznil papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 12.03.2018

Vatikán. Pravý křesťan se nezastavuje u první přijaté milosti, ale jde stále dál, protože hledá radost z přebývání s Pánem – kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Vybízel, abychom opatrovali tuto touhu a nespokojili se s pouze s předkrmem. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 06.03.2018

Vatikán. „Pozor na zášť, která se zahnízďuje v srdci“ – řekl papež v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Varoval před zotročením nenávistí a zdůraznil, že odpuštění lze od Boha přijmout pouze uznáme-li, že jsme hříšníci. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 05.03.2018

Vatikán. „Církev nás vybízí ke konverzi myšlení podle Kristova učení,“ kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Náboženství a víra nehledá okázalost. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 04.03.2018

Drazí bratři a sestry, dobrý den! Dnešní evangelium nám v Janově podání předkládá událost vyhnání prodavačů z jeruzalémského chrámu (srov. Jan 2,13-25). Učinil toto gesto za pomůci důtek z provazů, zpřevracel stoly a řekl: »Nedělejte z domu mého Otce tržnici« (v.16). Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 27.02.2018

Vatikán. Postní doba je čas napomáhající k obrácení a ke změně našeho života. Pán volá každého a neochabuje v důvěře a jemnocitu. Také zpovědníci by měli tak jednat – kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 26.02.2018

Vatikán. „Nejen nesoudit, nýbrž odpouštět, aby bylo odpuštěno nám, a k tomu je zapotřebí milosti zahanbení“ – kázal římský biskup při ranní bohoslužbě v kapli Domu sv. Marty. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 25.02.2018

Drazí bratři a sestry, dobrý den! Dnešní evangelium druhé postní neděle nás vybízí, abychom rozjímali o proměnění Páně (srov. Mk 9,2-10). Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 16.02.2018

Vatikán. Při dnešní ranní eucharistii v Domě svaté Marty papež František varoval před nebezpečím falešného postu, který pohrdá druhými lidmi. Pravý půst je totiž zaměřen na pomoc druhým, zdůraznil Petrův nástupce. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Kázání papeže: 14.02.2018

Postní doba je příhodný čas k tomu, abychom doladili disonantní akordy svého křesťanského života a přijali vždy novou, radostnou a slibnou zprávu Pánovy Paschy. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)