† Ostatní postní kapky

Impulzy papeže Františka pro dobu postní

Pro postní dobu nabízí papež František možnost, jak konkrétně projevit lásku! 1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný! 2) Děkuj (i když nemusíš) 3) Řekni druhému, že ho máš rád 4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den 5) Vyslechni.... ČTI CELÝ PŘÍSPĚVEK.

Pastýřský list otce arcibiskupa na 1. neděli postní

† Drazí bratři a sestry, z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše na poušť. Vede Duch Svatý i nás? Kam nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet? Jak je to s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou.... ČTI CELÝ PŘÍSPĚVEK.

Postní misijní kalendář pro děti 2018

Na prahu postní doby Vám přinášíme oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti. Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi ve škole, doma, v Misijním klubku a každý dospělí může dětem.... ČTI CELÝ PŘÍSPĚVEK.

† 11 konkrétních tipů na dobu postní 1. Posunout si budík o 10 minut dřív. A těch deset minut ráno věnovat rozhovoru s Bohem. Pozvat Ježíše do prací, úkolů, setkání toho dne. Poprosit o ochranu pro sebe a pro lidi, které nosíme v našem srdci..... ČTI CELÝ PŘÍSPĚVEK.

Jsi prach, do něhož byl vdechnut dech Boží

† Augustina z Hippo se jednou zeptali: „Jaké jsou tři nejdůležitější ctnosti?“ Augustin odpověděl, že na prvním místě je pokora. Latinsky humilitas znamená být malý, blízko země, zemitý, pravdivý. Pokora znamená vědět, že jsme vytvořeni z prachu.... ČTI CELÝ PŘÍSPĚVEK.

1. neděle postní (B) - videoúvod

† Mk 1,12-15: Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Celý příspěvek najdete.... ČTI CELÝ PŘÍSPĚVEK.