Skutky duchovního milosrdenství: učit a radit. - Učíš nebo jen zkoušíš? Radíš nebo jen poučuješ?


Skutky duchovního milosrdenství: těšit a posilovat. - Dokážeš těšit a posilovat, i když sám potřebuješ útěchu a posilu?


Skutky duchovního milosrdenství: napomínat hříšníky. - Napomínáš ve zlobě nebo s láskou?


Skutky duchovního milosrdenství: odpouštět a trpělivě snášet těžkosti. - Jsi ochotný neustále odpouštět? Jsi trpělivý v těžkostech nebo jen reptáš?


Skutky tělesného milosrdenství: pomáhat strádajícím. - Vidíš potřebné kolem sebe a hledáš způsob, jak jim pomoci?


Skutky tělesného milosrdenství: navštěvovat nemocné. - Posiluješ své blízké, když procházejí nemocemi?


Bůh je spravedlivý i milosrdný. Tedy nejen spravedlivý ale i milosrdný. Nejen milosrdný ale i spravedlivý.


Chval Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá navěky. Amen. Aleluja