Dynamiku obrácení a pokání. Ježíš úchvatně vylíčil v podobenství „o marnotratném synu“, kde středem je „milosrdný otec“. Přečti si Lk 15,11-24


Marnotratný syn byl okouzlen klamnou svobodou. - Bráníš se okouzlení bezbřehou svobodou, ke které láká svět? - Ježíš nám dal pravou svobodu.


Marnotratný syn opustil otcovský dům. - Proč se hříchem od Boha vzdaluješ? Necítíš se s Bohem v bezpečí a šťastně?


Marnotratný syn upadl do krajní nouze. - Hřích ti ubližuje. Vnímáš to? Ať ti tato nouze pomáhá hledat cestu zpět k Bohu.


Marnotratný syn zakusil hluboké ponížení, když musí pást vepře. - Ďábel tě chce ponížit a přeje si, abys zůstal v blátě hříchu. V Božích očích ale máš stále velkou hodnotu.


Marnotratný syn přemýšlel o tom, že ztratil všechno, co kdysi měl. - Vnímáš, že hříchem ztrácíš Boží dobrodiní, které nemůže nic nahradit?


Marnotratný syn prožil lítost a rozhodnutí vyznat svou vinu otci. - Je pro tebe vyznání hříchů projevem lítosti nebo spíš formalním gestem?


Marnotratný syn se rozhodl pro cestu zpátky k otci. - Lítostí, vyznáním a pokáním se chceš skutečně vracet k Bohu?


Marnotratný syn zakusil velkodušné přijetí otcem. - Prožíváš zpověď jako osobní setkání s milosrdným Otcem?


Marnotratný syn zakusil otcovu radost. - Uvědomuješ si radost nebe z tvého obrácení?