Biblický impulz

Ježíš řekl apoštolům: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
srv. Jan 20, 19 – 31

Modlitba – Neděle Božího milosrdenství

Bože, ty o Velikonocích
vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě:
opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval,
ať všichni stále hlouběji chápeme,
co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna.

Modlitba – Sobota v oktávu velikonočním

Bože, ty nepřestáváš lidem dávat milost víry
a voláš je do společenství svého lidu;
chraň všechny, které jsi povolal do své církve,
a oblékni je slávou nesmrtelnosti,
jejíž počátek dostali křestním znovuzrozením. Amen

Biblický impulz

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. … To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.
srv. Jan 21, 1 – 14