Chval Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá navěky. Amen. Aleluja