Bůh je spravedlivý i milosrdný. Tedy nejen spravedlivý ale i milosrdný. Nejen milosrdný ale i spravedlivý.