Ježíš řekl apoštolům: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“
Mk 16, 15