Skutky tělesného milosrdenství: navštěvovat nemocné. – Posiluješ své blízké, když procházejí nemocemi?