Bože, ty nepřestáváš lidem dávat milost víry
a voláš je do společenství svého lidu;
chraň všechny, které jsi povolal do své církve,
a oblékni je slávou nesmrtelnosti,
jejíž počátek dostali křestním znovuzrozením. Amen