Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. … To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.
srv. Jan 21, 1 – 14