Prosíme tě, Bože, pomáhej nám,
ať se cvičíme v postní kázni a živíme tvým slovem,
aby nás sebeovládání připravilo k věrnému plnění tvé vůle
a společná modlitba aby nás vedla
k trvalému spojení s tebou. Amen