Bože, naše spáso,
dej nám milost vnitřního obrácení
a nauč nás správně konat tvou vůli,
abychom s užitkem prožili tuto postní dobu. Amen