Na prahu postní doby Vám přinášíme oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti.
Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi ve škole, doma, v Misijním klubku a každý dospělí může dětem úkol upravit podle věku a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. (Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B.)
Kalendář namaloval výtvarník Tomáš Velzel.

K práci z kalendářem můžete využít například misijní filmy a fotografie, které najdete na našem webu, na portále Misijního kina Facebooku Papežských misijních děl.

http://www.missio.cz/headline/postni-misijni-kalendar-pro-deti-2018/