Když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci.
Mt 6,1-6.16-18
Půst, který není obrácením srdce, je jen formalitou.